O projektu

Ve středu 17. 2. 2021 byla na zámku v Historickém sále podepsána smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice. Tento svazek se zakládá „za účelem plnění úkolů v oblasti školství, zejména pak výstavby a provozu nové základní školy a následné plnění úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí, a to především dětí s místem trvalého pobytu na území členských obcí“

Zastupitelé obcí se dohodli na stanovách svazku, které řeší i financování chodu samotného svazku a hlavně financování výstavby nové školy. Jednotlivé obce budou přispívat podle počtu svých dětí, které navštěvují slavkovské školy.

Smlouvu podepsali starostové obcí Heršpic, Hodějic, Kobeřic u Brna, Nížkovic, Němčan, Slavkova u Brna, Vážan nad Litavou. V roce 2023 přistoupila do svazku obec Velešovice. Holubice se společného projektu nezúčastní a budou si řešit přístavbu devítileté základní školy v Holubicích.

Cílem a úkolem je vybudovat chybějící kapacity, které jsou potřebné pro zajištění kvalitní výuky na základních školách ve Slavkově u Brna. Hlavním smyslem této spolupráce je

  • Dosáhnout na dostatečný počet učeben pro kmenové třídy, odborné předměty a dělenou výuku
  • Snížit průměrné počty žáků ve třídách
  • Vytvořit potřebné zázemí pro pedagogy a ostatní zaměstnance školy
  • Umožnit žákům i dostupnost uměleckého a zájmového vzdělávání, prostory pro družiny a školní kluby

I když je svazek založen, jsme na začátku a zdaleka není vyhráno. Čeká nás mnoho dalších důležitých a složitých kroků. Zastupitelé města Slavkova u Brna budou rozhodovat o lokalitě, která bude svazku nabídnuta k výstavbě školy. Potom svazek bude řešit architektonickou soutěž – studii, projektovou dokumentaci, stavební povolení a co je nejdůležitější a bez čeho se škola nedá postavit – boj o dotace a zajištění financování výstavby. 

V listopadu 2023 obdržel DSO dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Projektová dokumentace  pro územní řízení na výstavbu Svazkové školy Dr. Václava Kounice“  ve výši 3 000 000 Kč. O dalším vývoji Vás budeme dále informovat.

 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem. 

pohled do parku