Pro koho bude škola určena?

Dobrovolný svazek obcí tvoří: Slavkov u Brna, Heršpice, Hodějice, Kobeřice, Němčany, Nížkovice, Vážany na Litavou a Velešovice.

Kompletní prezentace projektu nové školy zde

Co říká demografická studie z roku 2021?


Region dobrovolného svazku patří mezi lokality s největším přírůstkem obyvatelstva na jižní Moravě. Od roku 2006 zde žije o téměř 2000 obyvatel více. Dle údajů Demografické studie bude v regionu, kde je dnes cca. 12 000 obyvatel žít 15 000 lidí. „Počet dětí ve věku druhého stupně ZŠ bude dle základní varianty růst z 490 na cca 700 v roce 2028.“ (zdroj: Demografická studie, Demografie Morava, 2021)

Již v roce 2028 nám tak bude chybět cca 300 – 500 míst v základních školách (300 dětí bez žádné výstavby). 

Demografická studie ke stažení zde

Jak to nyní zvládáme s kapacitou škol v regionu?

Slavkov u Brna provozuje dvě základní školy s kapacitou 1240 dětí ze Slavkova a spádových obcí. Vytíženost plněhodnotných škol ve spádovém obvodu je 93,5%. Ve školním roce 2023/2024 jsme naposledy přijali všechny žáky se současného obvodu. V tomto školním roce již nemáme kapacitu pro žáky z Holubic (nejsou součástí svazku).V dalších letech již kapacita nebude stačit ani pro všechny děti z DSO. Nejbližší volné školy (Otnice, Vyškov) jsou vzdálené cca. 30 km.

Jak daleko je příprava projektu? 

Město Slavkov u Brna spolu s dalšími 7 obcemi začalo připravovat projekt nové školy již od roku 2019. V roce 2021 byla podepsána smlouva o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice s cílem vybudovat novou školu s kapacitou 540 žáků.

Architektonická studie je hotova, náklady dle objemové studie 535 mil. bez DPH (s DPH 647 mil. Kč).

Probíhají projektové práce – aktuálně je zpracována dokumentace pro územní řízení a podána žádost o územní rozhodnutí.

Projekt v hodnotě 36 mil. Kč je financován z rozpočtu Slavkova u Brna, zapojených obcí a Jihomoravského kraje  

Termíny pro odevzdání dílčích částí projektu:

  • DSP pro stavební povolení 12/ 2024
  • Vydání stavebního povolení 06/ 2025
  • Zahájení výběrové řízení 12/ 2025

Možné zahájení stavby

JARO 2026

 

Jak vypadá místo pro novou školu?

Po konzultacích s odborníky a architekty byla vybrána lokalita za autobusovým nádražím ve Slavkově u Brna. Je dobře dostupná a to z mnoha ohledů – pro přespolní děti i slavkovské. Pozemek je pro stavbu takové budovy vyhovující, což prokázaly i návrhy doručené do architektonické soutěže. Kritériem již nebyla pouze její funkčnost pro vzdělávání, ale také ekologická náročnost. Pozemky pro výstavbu zajištěny – jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna – uděleno právo stavby na 99 let pro DSO.